Kövesi Péter honlapja
Kövesi Péter honlapja

Bölcsességek

idezetek

(forrás: internet)

Gandhi idézetek

Nincs semmi, ami oly mértékben pusztítaná a testet, mint az aggodalom, és ha valaki hisz Istenben, akkor szégyellheti magát, ha bármi miatt aggodalmaskodik.

A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg rá.

A vallások különböző utak, amelyek ugyanoda vezetnek. Mit számít, hogy külön úton járunk, ha a célunk közös?

Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a világban

Egy nemzet nagysága azzal mérhető, ahogyan az állataival bánik.

Éljél úgy, mintha holnap meghalnál, de tanulj úgy, mintha örökké élhetnél.

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.

Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben rejlik minden erőm…

Először megtűrnek téged, később nevetnek rajtad, később harcolnak ellened, majd győzöl.

Szabadságot szenvedés nélkül nem lehet kivívni.

A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhetted.

Hitünknek valljuk, hogy a megtorlás a lét törvénye. Holott létünk törvénye: önmagunk legyőzése.

Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz

A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.

A szemet-szemért az egész világot vakká teheti

Minden  ország kultúrája lengje körül a házamat, de egyik sem szakítson el szülőföldemtől

Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot.

A megbocsájtás az erősek erénye, a gyengék sohasem bocsájtanak meg.

Vegyes idézetek

Nem kell félni az árnyékoktól; csak azt tudatják, hogy fény van a  közelükben.
Ruth E. Renkel
“Egyetlen füszál sem nőhet anélkül, hogy úgyszólván az egész természettel ne volna összhangban.”

(B.Fontenelle)
‘A múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csak illúzió, még ha oly makacs is.”

(Einstein)

“Ismerd meg önmagad, és minden kérdésedre választ, minden problémára megoldást találsz. Kérdéseidre a választ nem magadon kivül kell keresned, hanem önmagadban. Ha önmagadat megismered, az egész Univerzumot megismerted, mert annak mintájára jöttél létre. Az Elsődleges forrásból származó másodlagos forrás vagy, és benned van az elsődleges forrás minden tulajdonsága, ereje és lehetősége.  Az Intelligens, Bölcs és Szeretetteljes Univerzum a saját képére és hasonlatosságára teremtett Téged….Hiszen másképp nem is teremthetett
volna.”

“Mindig a megbocsátásra készülj, a bosszúra soha. Aki lesben áll, és a bosszúra alkalmas pillanatot várja, önmaga ellen cselekszik és bajt zúdít saját fejére.”
 (Ehhnaton fáraó)

“A sötétség illúzió. Az Univerzum ragyogó fényárban úszik !”

AZ ÉJSZAKA VÉGE
A guru azt kérdezte tanítványaitól, miből tudják megmondani, hogy véget ért az éjszaka és elkezdődött a nappal. Az egyik azt mondta: -Ha a távolban látsz egy állatot és meg tudod mondani, hogy ló vagy tehén. -Nem. -mondta a guru. -Ha ránézel egy távolban lévő fára és meg tudod mondani, hogy az körtefa vagy mangófa. -Ez sem jó – mondta a guru. -Hát akkor mi a helyes válasz? – kérdezték a tanítványok. -Ha egy férfinek az arcába nézel és felismered benne testvéredet, vagy ha egy nőnek az arcába nézel és felismered benne nővéredet. Amíg erre képtelen vagy, mindegy, hol áll a Nap, számodra továbbra is éjszaka van….

“Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a  jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad. ”
(Weöres Sándor)

Ha az ember szeret, nincs többé kiszolgáltatva nála hatalmasabb erőknek, hiszen ő maga válik hatalmas erővé.

(Leo F. Buscaglia: A szeretet)

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

(Weöres Sándor)

„ Mi  a szeretet ?  A szeretet  mások  olyan fokú megbecsülése, hogy saját elképzeléseik szerint létezhessenek, élhessenek, szerethessenek…… A Szeretet tisztelet, imádat,  odaadás az Élet különleges csodája iránt. A szeretet az élet. „

“Legyek áhítatos minden pillanatban,
tiszteljem a létet,
élvezzem a szépet,
érezzek már minden szóban szentbeszédet…”

“Cselekedj a természet rendje szerint,
sose erőszakold a dolgokat,
ne keresd a túlzott élvezeteket,
lásd meg a nagyot a kicsiben,
lásd meg a sokat a kevésben,
s a rosszat is jóval viszonozd.”

Okos, aki érti az embereket;
aki önmagát érti: ihletett.
Hatalmas, aki másokat legyőz;
aki önmagát legyőzi: erős.
Aki törekszik: nincs híján akaratnak;
aki megelégszik: gazdag.
Aki nem veszti természetét: hosszúéletű;
aki nem veszti emlékezetét: örökéletű.

(Lao-Ce)

Aki VALÓBAN élni akar, annak minden pillanatban újjá kell születnie. A mostban élni egyet jelent azzal, hogy folyamatosan meghalunk a múlt számára.

Sohase mondd rá semmire, hogy “elvesztettem”, hanem csak azt, hogy “visszaadtam”. Meghalt a gyermeked? Visszaadtad. Elhunyt a feleséged? Visszaadtad. Elvették a birtokod? Visszaadtad azt is. Azt mondod, hogy gazfickó vette el? Mi közöd hozzá, hogy ki által vette vissza az, aki neked adta? Ameddig adja, addig is úgy tekintsd, mint a másét: úgy, mint az utasok a fogadót.

“A Béke csak az egyes emberekben valósulhat meg, azokban, akik készek lemondani hatalmi harcaikról másokkal. ..Békét csak a Szellem, azaz a Magasabb Én jelenléte teremthet. Márpedig az Igazi Énnek nincs szüksége arra, hogy  bizonygassa, jobb másoknál.
Szenteld figyelmedet a Békének  – eloszlanak félelmeid. Szenteld figyelmedet a Szeretetnek -megszabadulsz a gyülölettől. Szenteld figyelmedet a tiszta Örömnek – eltűnnek fejed felől a bánat sötét fellegei.”

“Aki csak a virágokat öntözi és gondozza, annak elszáradnak a gyomok a kertjében.”

“Adj hálát mindazért, mi néked adatott és megtisztulsz. A Hála is a Szellem olaja, amely bőséget teremt életünkben.”

„Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek ott, ahol széthúzás van ,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem , hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem, hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak.
aki meghal, az felébred az örök életre.”

(Assisi Szent Ferenc)
Arról, hogy a dolgokat meg kell várni Megvárni, egy angyal és egy szent türelmével, amíg a dolgok – emberek, eszmék, helyzetek -, melyek hozzád tartoznak, eljutnak hozzád. Egyetlen lépést sem sietni feléjük, egyetlen mozdulattal, szóval sem siettetni közeledtüket. Mert bizonyos emberek, eszmék, helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez, világi és szellemi sorsodhoz tartoznak, állandóan útban vannak feléd. Könyvek. Férfiak. Nôk. Barátságok.
Megismerések, igazságok. Ez mind feléd tart, lassú hömpölygéssel, s találkoznotok kell egy napon. De te ne kapkodj, ne siettesd útjukat és közeledésüket. Ha nagyon sietsz feléjük, elkerülheted azt, ami fontos és személyesen a tiéd. Várj, nagy erôvel, figyelmesen, egész sorsoddal és életeddel.

(Márai Sándor)

 

Békét nem hozhat neked semmi, csak önmagad.

Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a mester pillangónak nevezi.

A szavak soha nem jelentenek sokat, csak ha magad is megtapasztalod az igazságukat.

” az, hogy én ki vagyok, attól függ, hogy te minek akarsz látni engem.”

Nem az a feladatod a Földön, hogy tanulj, hisz már tudsz, hanem az, hogy emlékezz rá, Ki vagy.
BOLDOGOK, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös lesz az életük.
BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
BOLDOGOK, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.
BOLDOGOK, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
BOLDOGOK, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
BOLDOGOK, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
BOLDOGOK, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
BOLDOGOK, akik nem veszik túl komolyan önmagukat, mert környezetük megbecsüli őket.
BOLDOGOK, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
BOLDOGOK, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket,
mert messzire jutnak az életben.
BOLDOGOK, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
BOLDOGOK, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket,
mert ez a szeretet ára.
BOLDOGOK, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.
BOLDOGOK, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
BOLDOGOK, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.

(Gyökössy Endre: Boldogságok)

Kínában egy vízhordozónak volt 2 nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt s mindig egy teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig volt ez így, nap mint nap, a vízhordozó már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Természetesen a hibátlan edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen látta el a feladatát. De a szegény törött cserép szerfölött szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak félannyit tudott teljesíteni. A két év keserűség után, egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál. – Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízhordó így válaszolt a cserépnek: – Észrevetted, hogy az ösvényen a virágok csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná  be a házamat.

A vándor ars poeticája
A Földön mindnyájan vándorok, egyúttal útitársak vagyunk.  Az a szerencsés, aki valódi Mesterrel találkozik. Az egyiket megkérdezték, ugyan árulja el, hogy mi a megismerés titka. A Mester a következőket válaszolta:
A titkok titka:
Légy kíváncsi!
Ne csak az érdekeljen, Hogy mi történt? (Ez a tudásnak csak az első szintje)
Ennél sokkal fontosabb, Ami történt, miért történt? (ez a tudásnak már magasabb, második szintje)
És főleg az, ami történt, hogyan történt? (ez a tudásnak harmadik, egyúttal legmagasabb szintje)
A hogyan történt megértése: jövő megismerésének kulcsa.
Mert ha ezt tudod, akkor Magad is képes vagy, mint a valódi mesterek: Alkotni és teremteni.
Ezért Ne csak nézz, de láss.
Ne csak láss, de olvass.
Ne csak olvass, de értsél.
Mert akkor megjön a felismerés.
A mikro megvilágosodások gyönyörű sorozata.
Vagyis a folyamatos beavatás: Csodálatos korszaka
Íme Csupán ennyi a titkok titka!

(Vándor M. Artúr)

 

“A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,

Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet

És sok-sok önzetlen szeretetet.”

Goethe

John Cowper Powys szerint a boldogság állapotában “olyan természeti jelenségeket is felfedezhetünk, amelyek révén a jól ismert egyszercsak ismeretlenként tűnik előttük – márpedig éppen ez a boldogító érzés a legfőbb mozgatója azoknak a váratlanul ránk törő megmagyarázhatatlan hullámoknak, amelyek a vágyak országának felsejlő partjai felé visznek bennünket.”

 

“Tégy meg minden jót, ami tőled telik,

Amilyen eszközzel csak tudod,

Amilyen módon csak tudod,

Ahol csak tudod,

Akivel csak tudod,

Ameddig csak tudod.”

John Wesley

 

“Az ért el sikert, aki jól élt, gyakran nevetett és sokat szeretett;

aki élvezte a jó emberek bizalmát és szeretetét;

aki kitöltötte a helyét és bevégezte a feladatát;

aki jobb világot hagyott maga után, mint amilyent talált…”

 Bessie A. Stanley

“Ellenségeid vannak? Remek! Ez azt jelenti, hogy életedben már legalább egyszer kiálltál valamiért!”

– Winston Churchill

Ha megszólal benned egy hang, hogy “Te nem tudsz festeni” – akkor csak fess nyugodtan tovább, és a hang el fog hallgatni.

Vincent van Gogh

A vereség nem a legrosszabb kudarc. Az igazi kudarc, ha meg sem próbáltad.

George E. Woodberry

Mindannyian tanulhatunk egy NAGY leckét az időjárástól: abszolút figyelmen kívül hagy

mindenféle kritikát.

Ismeretlen

A tudásod teljes mértékben értéktelen – kivéve ha használod.

– Csehov

“Sokkal, SOKKAL többet elérhetsz, ha felhagysz azzal, hogy a világ szabályai szerint élj, és végre elkezdesz a sajátjaid szerint élni”

Silvester Stallone

Ne félj attól, hogy a céljaid megvalósítása közben néha megszégyenülsz – ez része az elkötelezettségnek.

Silvester Stallone

Tanulmányozd mások sikereit. Tanulmányozd mások kudarcait még jobban!

Silvester Stallone

“Az ésszerű ember a világhoz igazítja saját magát, míg az ésszerűtlen folyton-folyvást a világot akarja saját magához igazítani. Következésképp, minden fejlődés záloga az ésszerűtlen ember.”

George Bernard Shaw

“A biztonság iránti vágy tönkretesz minden nagy és nemes elhatározást”

– Tacitus

“Akár hiszel benne, hogy képes vagy rá, akár nem – igazad van!”

– Henry Ford

“Sose esem pánikba, ha eltévedek. Csak megváltoztatom az úticélt.”

– Rita Rudner

“Ahová érdemes eljutni, oda nem vezet könnyű út”

Beverly Sills

“Azok, akiket a sors a legnagyobb tehetséggel áldott meg, nem szükségszerű, hogy jobbak is lesznek másoknál. A kitartók azok, akik végül elérik a kiválóságot.”

Mary Kay Ash

“Sose kövesd el ugyanazt a hibát kétszer – különben nem marad időd a többire!”

– Ismeretlen

“A biztos siker titkát nem tudom, de a biztos kudarcét igen: próbálj meg mindenkinek megfelelni.”

Herbert B. Swope

“A cél olyan, mint a Sarkcsillag. Ráállítod az iránytűdet és amikor letérsz az utadról, segít visszatalálni.”

– Marshall E. Dimmock

“Ha nem tudod, hová tartasz, minden út a sehovába visz.”

Henry Kissinger

“Sokakat vezetni ugyanolyan mint keveseket vezetni – csak szervezés kérdése”

– Sun Tzu, a Háború Művészete

“Minél többet olvasol és tanulsz, annál butább lesz az ellenséged”

Sun Tzu,a Háború Művészete

 

‹ Vissza

Legfrissebb kiadványaim

Szent László táltosa

A történet Szent László királyról és a táltosságról szól, az előző két könyvből ismert hajdanvolt táltos, Bacsa elbeszélésében - természetesen ehhez illő stílusban. A könyvet a debreceni Unicornis Alapítvány adja ki,...

Részletek »

Vaskorona

Új regényem, „A vaskorona” (Tarandus kiadó) kapható a nagyobb könyvesboltokban (pl. Libri, Alexandra) és, egyes magyarság-könyvesboltoknál. A kiadó honlapján keresztül () olcsóbban hozzájuthatsz! Megrendelés Nézd meg, miről szól a könyv: Kövesi Péter: A Vaskorona (tartalmi...

Részletek »

Megnézem az összes kiadványt »

Friss hírek

Elkészült új regényem, a “Szent László táltosa”

2015 november 28. szombat - 12:52

Örömmel tájékozatom régi és új olvasóimat, hogy elkészült új regényem, a "Szent László táltosa", amely bizonyára örömöt fog szerezni "A Pilis-összeesküvés" és a "Vaskorona" kedvelőinek, hiszen azok történéseinek korai előzménye....

Elolvasom »

Mi is az igazi “kapcsolatteremtő gyógyítás”?

2015 november 25. szerda - 15:21

A reiki az igazi „kapcsolatteremtő gyógyítás”! Mi emberek, már csak olyanok vagyunk, hogy újra és újra felfedezzük a spanyolviaszt.  Az emberiség évezredek óta tudja, hogy a spirituális, holisztikus gyógyítás lényege az...

Elolvasom »

Megnézem a többi hírt is »

Küldd el barátaidnak email-ben Email küldése
X