Kövesi Péter honlapja
Kövesi Péter honlapja

Meiji császár – 125 waka

gyosei

Itt olvashatjátok Meiji császár waka formában írott verseit. Rövis spirituális tanítások, melyeket medtiációra is használtak. A műfordítások most jelennek meg először magyarul.

Meiji Tenno

Gyosei

1. A Hold

Minden változik.

És mennyi régi barát

van már föld alatt!
De a Hold őszi éjjelen

mindig ugyanaz marad.

2. Az Ég

Kék és felhőtlen

a hatalmas ég boltja.

Bárcsak a szívem,

lelkem és gondolatom

nekem is ilyen volna!

3. Alkalmi gondolat

Ha eszembe jut,

hogy izzadhat a paraszt

a rizsföldeken,

sosem mondom, meleg van,

bárhogyan tűz is a Nap!

4. Szélfújta levelek

Mennyi eső kell,

míg legszebb színre érik

a juharlevél.

Aztán jön, elfújja mind

a leglágyabb őszi szél.

5. Úgy általában

A természetben

az eső a sziklát is

porrá koptatja.

Ne hidd hát a látszatot,

hogy nincs változás soha!

6. Alkalmi gondolat

Nem kell sohasem

az éggel veszekedni,

sem okolni mást

saját gyötrelmed miatt,

ha látod önön hibád!

7. Úgy általában

Már így is túl sok

van a vádaskodásból

itt a Nap alatt.

Ezért ne gyötörd magad

mások miatt túl sokat!

8. Barátság

Barátok lévén

legjobb, ha megmutatjuk

egymásnak hibánk:

így fogadja el egymást

minden igazi barát!

16. Tanulás

Kisleányaink

leckéje igen kemény.

Tanítójuknak

kell lássanak mindenkit,

kiben nemes az erény.

17. Virágok a vízen

Milyen szépséges:

vízben gyümölcsfavirág.

Látod, ott lebeg,

amint fájáról lehull,

és benned virul tovább.

18. Fénybogár a Hold előtt

Mikor a holdfény

játszik a tó tükörén,

a jánosbogár

fénye elől elbújik,

csendesen, nádszál tövén.

19. Drágakő

A legszebb ékkő,

melyben hiba sem lehet,

fényét vesztheti

akár egy porszemtől is,

míg gondodba nem veszed!

20. Jó tanács

A diákoknak:

ne mérkőzz soha mással!

Jobb, ha e helyett

előbbre lépsz, csak egyet,

szüntelen akarással!

21. Kötelesség

Tudom, ahol élsz,

zajos, nyüzsgő világ.

De sose feledd

gondját viselni szegény

szüleidnek legalább!

22. A fű

Meglehet, a rét

nem árul el túl sokat.

Hajolj közelébb!

Átkutatva rejtekét,

megleled gyógyító füvét!

23. Érettségire

Túl a vizsgán

azt gondolnátok talán,

örökre vége!

Most az élet a lecke,

nem ér véget mégse!

24. A szegfű virága

Midőn elveted,

egyforma mind a mag.

Szirmait tárva

lesz mind más és másmilyen,

szegfű borzas virága.

25. Vízesés

A folyó útját

szikla állja. Dübörög

lenn a zuhatag.

Hol van a lágy csobogás?

Nem hallani semmi mást.

26. A víz

A víz milyen lágy!

Meglel minden kis utat,

ereje mégis

képes átszakítani

a tömör sziklafalat!

27. Kiszáradt fű

Valami gonosz

dolgozott a föld alatt,

mert mit vetettél,

minden gyökere halott,

mindennek vége szakadt.

28. Az öregember

Bár öreg volt már,

köszönni kijött elém,

unokák vállán.

De lám, csoda történt, már

saját lábán áll a vén!

29. Fa az iszapban*

Ha látok olykor

fát, melyre iszap kerül,

eszembe jut,

olyan, akár az ember,

ki sötétségbe merül

30. Vendég a hóesésben

Egy öregember

nagy hóban siet felém.

Sok dolga lehet.

Hogy leolvadjon, hívom,

a tűz mellé, közelebb.

31. Kalligráfia

Mikor a szép szó

szépen is van leírva,

legyen költemény,

vagy csak egyetlen betű,

olvasni is gyönyörű.

2. A szülők

Az ő szemükben,

lehetsz bármilyen öreg,

csak gyerek lehetsz.

Ők így gondolnak rád:

minden szülő így szeret.

33. Alkalmi gondolat

A hadba menők

távol hagyják az otthont,

messze küzdenek.

Elszántak ők és bátrak,

megvédeni hazánkat.

34. Madarak

Szabadon szállnak

végtelen égbolt alatt,

fenn a madarak.

Bár soha ne felednék,

hogy haza is jussanak!

35. Tanulmányok

Tudnod kellene

diákok példáiból:

tanulhatsz sokat,

de csak, ha gyakorolod,

az adja tudásodat!

36. Harmatos szegfűk

Diákleányok

együtt a tanteremben –

úgy tűnnek nékem,

megannyi friss szegfűszál,

rajtuk harmat a fényben.

37. Hűség

Olyan a hűség,

mely a szívünkben terem,

meg tudja hatni

a dühös isteneket**

fent a Buddha-földeken***

38. Alkalmi gondolat

Akkor a legjobb

élvezni a virágok

édes illatát,

mikor már véghezvitted

minden aznapi munkád.

39. Emlékeimből

Sohase néznek

az emberek befelé.

Aokat beszélnek,

de mindig csak másokról.

Nem jól megy így az élet!

40. A hegycsúcs

Az eget éri,

a hegy mindig meredek.

He fel nem adod,

kész vagy meghódítani,

a jó ösvényt megleled.

41. Alkalmi gondolat

Ne beszélj sokat.

mindaddig csendben maradj,

míg szólás előtt

megnyitottad tudatod –

így lehet bölcs szavad.

42. Alkalmi gondolat

Ha gondolatod

megvalósul valahogy,

el sose tagadd!

Ne tartsd meg önmagadban,

s érte a hálát megadd!

43. Alkalmi gondolat

Sok van, mit tenni,

és sok, min gondolkodni

kell, ez a dolgunk.

Bár az, amit megtehetsz,

az lesz mindig kevesebb.

44. Fenyő a hóban

Hó hull a fára,

jó vastag fehér kabát.

Meghajlik az ág.

Lépj közelebb, jóbarát,

várja, hogy lágyan lerázd!

45. Alkalmi gondolat

Mind hősök voltak,

kik éltük harcban adták,

hogy fennmaradjon

örökre szép hazájuk.

– Emlékezzünk reájuk!

46. A ventilátor

Ha hőségben jön

bárki a palotámba,

szellőm hűvösét

arra fordítom, fújja

fuvallatát őreája

47. A szellem

Olyan egyszerű,

és milyen csodás béke,

ha képessé válsz

teljesen elmerülni

szellemed mélységébe!

48. Emlékeimből

Érd el célod,

ha nehéznek látod is!

Harcolj, barátom!

El lehet mindent érni

itt ezen a világon!

4. A pillér

Annak, aki a

családnak gerince lesz,

tartóoszlopa,

neki már nem kellene

mindenen aggódnia.

50. A fűről jut eszembe

Légy vigyázatos!

Hallottál tán valamit.

Nincs semmi magva,

mégis gyökeret verhet,

az embert megzavarja.

51. A csónakról

Könnyű csorogni

le a folyón csónakon.

– Így megy a világ. –

De mindig figyelj oda,

hogy áll a kormánylapát!

52. A drágakőről

Bárki csodálja

értékes gyémántjaim,

aki csak látja.

De én tudom, alig van,

aminek nincs hibája.

53. Utazás alatt

Újra és újra,

attól tartok egy kicsit,

ha útra kelek,

ezzel megzavarhatok

sok emberi életet.

54. Emberiesség

Hazádért bártan

vered ellenségedet.

Csak azt ne feledd,

mi a cél, mit kellene

valóban megvédened!

55. Orvosság

Népem javáért

szívesen meglelném az

örök életet.

Elixírjét véneknek adnám,

hogy még soká éljenek.

56. Az öregek

Öreg emberek

ugyanazt mesélgetik

mind végtelenül.

De a sok szó közé

sok jó tanítás kerül.

57. Este

Mikor a Nap

este lenyugodni tért,

bánom a napot,

hogy már ismét elúszott,

talán semmiségekért.

58. Szülői szív

Tavasz éjen

aggódik a fácántyúk:

felégett mezőn

hol járhat fiókája –

oda az éjszakája.

59. Orvosság

A sok jó tanács

hűséges tanítóktól

igazi gyógyszer,

bármilyen betegségre,

talán a legjobb doktor

60. Úgy általában

Légy bár elfoglalt,

neked se lehetetlen,

az idő sem zavar –

abban, amit a szíved

igazán tenni akar!

61.Nyári fű

A rét fűszálai,

mint a nyüzsgő nagyvilág.

Nagyra törne mind.

Nem tudják, hogy a füvet

ahogy nő, nyírják megint.

62. A tudat

Ha túl laza vagy,

nincs gát, mi visszafogna –

ez nagyobb veszély,

mintha mindenfelől

ellenség szorítana.

63. A keskeny ösvény

Rizsföldek között

keskeny az út, szűk a tér.

De a falusiak

utat adnak egymásnak,

így mindegyik célhoz ér.

64. Ház a rizsföldeken

A fiatalok

most harcban halnak talán.

Az öreg maga

gondozza a rizsföldeket

fenn, a hegyek oldalán.

65. Egyetlen nap

Arra vágyom én,

hogy megfáradt szellemem

oly ifjú legyen,

mint a Nap, ahogyan kel

minden újabb reggelen.

66. Esős évszak

A nyári monszun

párája nyirkosítja

a szegény paraszt

házában fekvőhelyét –

ura vagyok, és aggaszt!

67. Hideg éjjel

Hűvös éjjelen

felriadok álmomból,

a vihar felráz.

Ilyenkor legfőbb gondom,

bírja-e sok parasztház?

68. A drágakő

E drága ékkő

milyen fénytelen maradt!

Úgy tűnik nékem,

valahogy elfeledték

fényesre csiszolni azt!

69. Az órák

Egyik gyorsan jár,

annál lassabb a másik.

Minden órának

mérete, mutatója,

saját ideje látszik.

70. Az út

Jobb elkerülni,

ahol veszélyes az út.

Tanács ez annak,

aki elbízza magát,

hiszi, könnyen célba jut.

71. Úgy általában

Vedd figyelembe

a megfelelő időt,

midőn útra térsz!

Könnyen lehet, enélkül

túl veszélyes földre lépsz!

72. A szív

A gyermeki szív

vajon miért oly gonosz,

hogy mire felnő,

ártatlansága elvész,

nem marad más, csak a rossz?

73. A gyermek

Egyenest állva,

díszítené kertemet

a bambusz-palánt.

De még nem elég erős,

minden szélre megremeg.

74. Felhőnek tűnő virágok

A cseresznyefák

virágzanak odafenn.

Úgy tűnnek innen,

mint fehér felhők, csenevész

fenyők között, a hegyen.

75. Nyári házak

Falusi házak,

túl összebújva állnak.

Ha jön a hőség,

ablakukon nem jut be

szél enyhítő hűvöse.

75. Köszönet a szülőknek

Viseld gondját

szülődnek türelmesen.

Fő a szeretet,

a tisztelet és hűség –

ettől vagyunk emberek!

77. A szülői szív

Mindenki tud majd

emlékezni, érteni

szülei szívét,

ha ő is megöregszik,

elszáll vele számos év!

78. Szülői tanácsok

Sok apró dolog,

mire megtanít szüléd.

De mindnek magva:

menj és tedd a dolgodat,

így lesz a világ tiéd!

79. A virág

Bár gyorsan lehull

a cseresznye virága,

ontva illatát,

évről évre szüntelen,

nem hallod panasz-szavát!

80. A por

Jó letörölni

a port, ha vastagon áll

valahol, még ha

senki alatta semmi

hasznos dolgot nem talál!

81. Tanulás

Azt hittem egykor,

tanulnom felesleges.

De bánom is már,

hogy akkor, mint kisdiák,

nem tanultam eleget.

82. Visszaemlékezés

Elgondolkodtat,

hogyan él vajon a nép

egyformán mindig,

mindegy, ha eső szakad,

mindegy, ha derűs az ég.

83. Az út

A cél még távol.

Menj az utadon tovább,

járd, amint tudod!

Ha így teszel, úgy hiszem,

nem lehet nagyobb bajod!

84. Úgy általában

Az idő repül,

akár a nyíl vesszeje.

Csak tedd a dolgod

serényen, bármi légyen,

csak így juthatsz messzire!

85. Csónak a nádasban

Maradj csak veszteg.

Húzd be most az evezőt.

Kicsinyke hajód

nem mozdul a nád között –

Várd ki a kellő időt!

86. A tudás útja

Sokat tanultál.

Pihenj most egy keveset,

s kezdj hozzá újra!

Lásd, cseppet sem egyszerű,

rögös a tudás útja!

87. Úgy általában

Csak eléldegélni

halálodig, hogy dolgod

be sose végzed –

Így bizony nem sokat ér,

bármily hosszú is élted!

88. Emberi sors

Nem adott az ég

mindent, ahogyan vágytad.

De másként érzed,

amint csak visszanézed,

egész eddigi élted!

89. Tudatosság

Egy olyan napon,

mikor se szél, se hullám,

szellő se rebben,

a hajó kapitánya

figyel legéberebben!

90. Az úton

Ha társaid közt

te lennél a leglassabb,

a lemaradó,

egyedül kell rálelned,

hogy melyik ösvény a jó!

91. Úgy általában

Ezer harmatcsepp

szegfű borzas virágán,

egy se hullik le,

bár a virág hajladoz

szellő érintésire.

92. A drágakő

(a császár önmagáról)

Még a gyémánt is,

mit sokan megkívánnak

legszebbek közül,

hordozhat egy-két hibát –

Tökéletlen a világ!

93. A szülői szív

Ahogy a szülő

gyermekére rátekint

kicsinynek látja,

bár régóta felnőtt már –

Ilyen a szülői szív.

94. A szülők

El sose feledd,

amit szüleid adtak

mindeddig neked –

bármennyire azt hiszed,

magad lelted meg helyed!

95. A bánya

Lehet teljes hegy

tiszta aranyból, sugárzó,

fényét nem látod,

míg aknát nem vágsz belé,

jó mélyen fel nem ásod!

96. Úgy általában

Bármilyen széles

életed útja, legyél

körültekintő!

Nyakadat is törheted,

sok az alattomos kő!

97. Visszaemlékezés

Nagyon büszke vagy,

munkád nem hétköznapi.

Pedig néhanap

mégis meg kell oldani

buta apróságokat

98. Emberi ész

A világ tágas,

tudásával eláraszt.

Az emberi fej

gondja csak, hogy odabenn

túl gyakran szűkös a hely!

99. Öregkor

Sose panaszkodj

elaggott korod miatt!

Inkább azt lássad,

tisztesség rejlik abban,

ha kortól hajlik hátad!

100. A családfő

Virul a család,

ha a háznak a feje

erővel tele,

összetartó oszlopa,

erős tölgyfa gerenda!

101. Emlékeimből

Vezetem népem

gondosan felügyelve,

ahogy csak tudom,

mert képességeimnek

csak a legjavát adom.

102. Tanítók

Van már, amiben

különb lettél bárkinél.

De nem feledhetsz:

legelső tanáraid

mutattak utat ehhez!

103. A hírlap

Sokan olvasnak

lapokat, de meglehet,

szerkesztőinek

lényegest kéne írniuk

üres fecsegés helyett!

104. A víz

A forrás vize

tiszta, és meginni jó.

Milyen szomorú,

hogy beszennyeződik,

ha zavaros a folyó!

105. A tehén

Sohase botlik,

mert nem siet a tehén,

bár sok a teher,

és túl nehéz a szekér,

amelyet húznia kell.

106. Isten

Ha többé soha

nem kell magad rejtened

istened elől,

az igazat meglelted,

szíved mélyén, legbelől.

107. Úgy általában

Ne panaszkodj, ha

a dolgok nem mozdulnak

maguktól odább!,

Figyelnél inkább arra,

tán lustaságod a gát!

108. Barátok

A leghasznosabb

erő, széles világon

a sok jó barát,

hogy egymást segítve

menjünk utunkon tovább.

109. Az öreg fenyő

Ezeréves fa,

fenyő vigyáz kertemen.

Bár megérhetném,

azt, hogy ily hosszan élve

segítsek enyéimen!

110. Paraszti munka

Parasztok járnak

dolgozni, fel a hegyre,

a rizsföldeken.

Vetés-aratás között

nem pihenhetnek sosem.

111. A fenyő

Csak áll a fenyő,

türelemmel, viharban,

fagyban délcegen –

Értékesebb az ilyen

ember mind közül nekem!

112. Az ország sorsa

Emeld fel a jót

és vesd el, ami nem ilyen!

A mi országunk

így lehet egyre inkább

olyan, amire vágyunk!

113. Úgy általában

Lehet bár híres,

ismert a nagyvilágon,

emellett szerény

valaki, hiszen ő se más,

egyszerű emberi lény!

114. A csiga

Ami odakinn

történik a világban

csak olyan nékem,

mint ha a csiga kijön

házából – és csak nézem.

115. A helyes út

Ha jó az ösvény,

melyen nekiindultál,

nem lehet semmi,

ami az út folyamán

gátolna továbbmenni.

116. A kincs

Ha dolgod nehéz,

használd inkább eszedet:

szabaddá tehet.

Ezentúl ügyességed

értékes kincsed lehet.

117. Diákság

Bár a nagyvilág

zavaros és nyugtalan,

de a diákság

dolga a tudás útján

haladni zavartalan.

118. Úgy általában

Most úgy adatott,

hogy mások előtt haladj.

De ha feladod,

utolsóként érkezel,

megvetés lesz a sorod!

119. A feladat

Ha kiváltságod,

hogy az országot vezesd,

birodalmakat,

ha szemléleted igaz,

úgy tudod csak tenni azt!

120. Spiritualitás

Ha egész munkád

nem a legmagasztosabb

jó felé vezet,

nagyon nehéz lesz jól

vezetni tiéidet!

121. A helyes gondolkodás

Ha innen és túl

a tengeren, szeretem

az embereket,

mindet barátnak látom –

háború hogyan lehet?

122. Úgy általában

Letörve hever

a fodros szegfűvirág

folyó fövenyén

eldobva, de tán a víz

ettől virágzik tovább…

123. A játék

Ha jó játékot

találsz, s vele játszanál,

közben ne feledd,

játszani bár jó lehet,

más dolgod is van talán!

124. Úgy általában

Nézz önmagadra,

gyakran, mintha sohase

láttad volna tán!

Elvesztetted önmagad?

Így nem lépsz túl sok hibán!

125. A tükör

Munkám rengeteg:

csiszolgatom magam én,

hogy az emberek

szíve tiszta, ragyogó

tükörként tűnjön elém!

ford.:

Kövesi Péter

www.ezotanito.com

2007.

* Japánban az esős évszakban gyakran kerülnek fák a lezúduló iszap alá

** A buddhizmusban a haragos istenségek a tanítások védelmezői.

*** Az ún. „tiszta földek” a megvilágosodott lények lakhelyei.

‹ Vissza

Legfrissebb kiadványaim

Szent László táltosa

A történet Szent László királyról és a táltosságról szól, az előző két könyvből ismert hajdanvolt táltos, Bacsa elbeszélésében - természetesen ehhez illő stílusban. A könyvet a debreceni Unicornis Alapítvány adja ki,...

Részletek »

Vaskorona

Új regényem, „A vaskorona” (Tarandus kiadó) kapható a nagyobb könyvesboltokban (pl. Libri, Alexandra) és, egyes magyarság-könyvesboltoknál. A kiadó honlapján keresztül () olcsóbban hozzájuthatsz! Megrendelés Nézd meg, miről szól a könyv: Kövesi Péter: A Vaskorona (tartalmi...

Részletek »

Megnézem az összes kiadványt »

Friss hírek

Elkészült új regényem, a “Szent László táltosa”

2015 november 28. szombat - 12:52

Örömmel tájékozatom régi és új olvasóimat, hogy elkészült új regényem, a "Szent László táltosa", amely bizonyára örömöt fog szerezni "A Pilis-összeesküvés" és a "Vaskorona" kedvelőinek, hiszen azok történéseinek korai előzménye....

Elolvasom »

Mi is az igazi “kapcsolatteremtő gyógyítás”?

2015 november 25. szerda - 15:21

A reiki az igazi „kapcsolatteremtő gyógyítás”! Mi emberek, már csak olyanok vagyunk, hogy újra és újra felfedezzük a spanyolviaszt.  Az emberiség évezredek óta tudja, hogy a spirituális, holisztikus gyógyítás lényege az...

Elolvasom »

Megnézem a többi hírt is »

Küldd el barátaidnak email-ben Email küldése
X