Kövesi Péter honlapja
Kövesi Péter honlapja

A lélek titkos kapcsolói

Az anatómia és élettan mégoly alapos ismerete sem ad kielégítő választ arra, miért emeljük a mellkasunk elé a kezünket, amikor azt mondjuk „én”, miért markol a szívünkbe a fájdalom, miért érezzük a rossz hír hallatán úgy, mintha gyomorszájon vágtak volna, vagy miért csuklik el a hangunk bizonyos szituációkban. Szintén keveset lehet tudni a „fordítottjáról”, azaz hogyan és miért lehet a test bizonyos területein keresztül a lélekre hatni. Pontosabban: ha a „miért”-re nem is mindig van válasz, a „hogyan”-nal több módszer is foglalkozik.

Pszichoszomatika, csakrák, akupunktúra, kineziológia és társaik

E lap olvasóit aligha kell meggyőzni arról, hogy a test és a lélek összehangoltan működik. A pszichoszomatikát bátran nevezhetjük a tudománynak, sőt a jövő tudományának is, hiszen az orvostársadalomnak is egyre inkább rá kell jönnie, hogy a legkorszerűbb gyógyszerek, komputerizált diagnosztikai és terápiás készülékek sem oldanak meg mindent. Az ember lelki-szellemi lényével is kell foglalkozni. Sajátos helyzet, hogy a laikusok és az alternatív gyógyászat művelői között világhírre emelkedett szerzők (Dahlke, Dethlefsen, Tepperwein és társaik) munkásságáról a hivatalos medicina alig vesz tudomást. (Csupán zárójelben jegyeznénk meg, hogy óva intünk mindenkit a náluk leírtak mereven, szó szerint vételétől: nincs olyan kaptafa, amelyet minden betegre vagy betegségre rá lehetne húzni. Mindenkinél külön-külön kell megkeresni a lelki mozgató – vagy éppen fékező – erőket, és ez sokszor képzett terapeutát igényel.)

A csakrákról szintén nem szükséges bővebben szólni, hiszen az érdeklődő laikusok is meglehetősen sokat tudnak a helyükről, működésükről és csakraterápiás módszerek is vannak szép számmal. Legfeljebb arra hívnánk fel a figyelmet, hogy az eredeti, indiai felfogás szerint ezek elsősorban a tudatosság különböző szintjeinek központjai, pszichés energiák gyűjtőhelyei, amelyek ugyanolyan érzékeny és dinamikus rendszert alkotnak, mint valamennyi lelki működésünk. A jól végzett csakraterápia mindig rendelkezik valamelyes pszichoterápiás hatással, bár ha a belső változás nem tudatosul és nem rögzül, a csakraműködés egyensúlya is csak ideiglenes lehet.

A kínai gyógyászat is tud az akupunktúrás pontok pszichés hatásáról, bár az ide vonatkozó utalások meglehetősen ritkák és nem teljesek a nyugati irodalomban. Arról, hogy miért hatnak egyes testpontok bizonyos lelki folyamatokra, a hagyományos kínai orvoslás elmélete magyarázattal szolgál, annak ellenére, hogy az általuk évezredek óta használt összefüggések jó részét a nyugati orvoslás mindmáig nem ismeri (el).
Azok kedvéért, akik akupresszúrával, akupunktúrával foglalkoznak, álljon itt néhány hasznos javaslat:

Érzelmi egyensúly stabilizálása akupresszúrával, akupunktúrával:

 

Epehólyag 41. – Hármas Melegítő 5.

Vékonybél 3. – Hólyag 62.

Lép 4. – Szívburok 5.

Tüdő 7. – Vese 6.

 

A pontpárok közül egyiket egyik, másikat másik oldalon pontot kell kezelni. Javasolt évi négy kezelés(sorozat), lehetőleg évszakváltásnál.

Egyes érzelmi állapotokra ható pontok:

 

Hólyag 47. – elfojtott félelmek

Vese 6. – lámpaláz

Szívburok 6. – félénkség, nyugtalanság, hirtelen ijedtség

Epehólyag 20. – mentális feszültség, nyomasztó gondolati minták

Hármas Melegítő 15. – nyugtalanság, gondterheltség

Gyomor 36. – szorongás, aggódás oldása

Epehólyag 21. – idegesség, ingerlékenység, bosszankodás

Hólyag 42. – befelé fordított, elnyomott harag

Lép 4. –  harag, düh lecsillapítása

Tüdő 1. ­– sérelmek elengedése, veszteség feldolgozása

Hólyag 38. –  érzelmi stabilizáció lelki traumák után

Kormányzó 20., 26., Befogadó 6. – nyomasztó érzelmek, sokkos állapotok

Szív 7. – izgatottság, szív nyugtatása

Szív 3. – aggódás, szorongás, nyugtalanság mesterpontja

 

(forrás: John A. Amaro – D.D. Palmer – internet)

Akik az embert holisztikusan szemlélik, és tudják, milyen sokrétű szabályzó rendszerek összehangolt működése jellemzi, cseppet sem lepődnek meg azon, hogy teljesen különböző módszerek ugyanazokat az eredményeket érhetik el. A huszadik század terméke a kineziológia, amely a kínai meridiánokat összekapcsolja egy-egy fontosabb vázizommal, és ezek erejének tesztelésével méri a meridiánok működését, illetve állapítja meg, és oldja a rájuk nehezedő stresszhatásokat. Egy tapasztalt kineziológus rengeteget meg tud állapítani a kliens lelki problémáiról, azok természetéről, keletkezéséről és egyszerű mozgásgyakorlatokkal olykor gyors és mélyreható változásokat tud elindítani.

A szemmozgások, nézési irányok és lelki folyamatok összefüggése is a huszadik század felfedezése. Más-más irányba nézünk, ha a múltra vagy a jövőre, hangokra, képekre vagy mozgásos emlékekre gondolunk, és más-más agyterületek aktiválódnak a szemmozgás során. Irányított szemmozgással a különböző területek és funkciók szinkronba kerülnek és a tudat képes a problémák jobb feldolgozására. Használják e felismeréseket kommunikációs tréningeken, a kineziológiában, az NLP-ben (neurolingvisztikus programozás), sőt önálló terápiaként is ismert a tudatos szemmozgásokon alapuló EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) módszere, ahol akár súlyos traumák is oldhatók a terapeuta által irányított szemmozgásos gyakorlatokkal. Az ún. poszttraumás stressz-szindrómában (PTSD, súlyos lelki megrázkódtatás utáni maradandó lelki sérülés), például háborús veteránoknál, súlyosan bántalmazott gyerekeknél az EMDR, vagy az alábbiakban említendő EFT módszerével olyan áttöréseket lehet rövid idő alatt elérni, amihez hasonlókat a klasszikus „nagy” terápiás módszerekkel csak évek alatt szoktak.

Egy új lehetőség: az EFT

Korunk az élet sok területén a szintézisteremtés kora. Hála az informatika fejlődésének, szinte „összeérnek” a térben és időben távoli kultúrák, és egymástól távol eső szakterületek kiválóságai ülnek egy asztalhoz, és hoznak létre újabbnál újabb módszereket. Az előbb említett NLP például nyelvészek, pszichológusok és számítástechnikai szakemberek együttműködésének eredménye. A születő számos új módszer egyike, az alig néhány éve létező EFT (Emotional Freedom Technics, szó szerint: az érzelmi szabadság módszerei) tipikus példája ennek a folyamatnak. Számos elméleti ismeret és gyógyító módszer összekapcsolásából született, a praktikum és egyszerű megtanulhatóság jegyében – hol is másutt, mint Amerikában.

Az EFT a lelki jelenségeket kísérő (nem okozó!) biokémiai-biofizikai változásokból indul ki, és azt állítja, hogy vannak módszerek, amelyek képesek ezeket a folyamatokat megváltoztatni (természetesen gyógyszerek és műszerek nélkül), és így pozitív pszichés változásokat létrehozni. Pontosabban: összekapcsolja a tudat szintjén ható verbális, (ön)szuggesztiós jellegű megerősítéseket, imaginációkat a hagyományos kínai orvoslásból az ún. pszichoaktív pontok stimulálásával, de itt nem tűszúrással vagy nyomással, csak finom kopogtatásszerű érintéssel. Ezek a pontok valahogy úgy működnek, mint a számítógép billentyűzete, amelyen át be lehet írni valamely programot agyunk komputerébe. De programozhatók ún. „trigger” pontokként is, amelyek aktiválásával bizonyos kívánt magatartásformákat ki lehet váltani. A módszer ügyesen integrálja az EMDR, alkalmazott kineziológia, NLP (neurolingvisztikus programozás), az ún. energia-pszichológia, bioenergetika, kognitív viselkedésterápia egyes módszereit – mindezt egyszerű, könnyen megtanulható formában.

Fontos tudni a sikerességhez, hogy mivel a legtöbb problémánk összetett, sok aspektusból álló, figyelni kell ezek pontos megfogalmazására, és arra, hogy megtaláljuk a megfelelő belső képeket is hozzájuk. Még hatékonyabb lesz az imagináció, ha ügyelünk az érzékszervi modalitásokra is, azaz ne csak kép, de hang, kinesztetikus érzetek, szag (illat), esetleg ízérzet is megjelenjen – és itt a módosult tudatállapotok pszichológiája is szerepet kap. Ezen modalitások fontosságáról a legtöbb, a tudat erejével, imaginációval foglalkozó módszer sajnálatos módon nem tud.
Nem csodaszer, de az EFT viszonylag rövid fennállása óta sokaknak segített már olyan problémák esetén, mint például:

  • önkorlátozó hiedelmek, negatív érzelmek, gondolkodási és viselkedési minták oldása, rossz szokások leküzdése,
  • szorongás, függőségek, aggódás, bűntudat, harag, féltékenység, szégyenérzet, félelmek, fóbiák, pánikbetegség, depresszió (enyhe és középsúlyos), táplálkozási zavarok,
  • gyerekek viselkedési és tanulási zavarainak megszüntetése,
  • önbizalom és önelfogadás, személyes (magánéleti vagy egzisztenciális) célok megvalósítása, emberi kapcsolatok rendezése, vagy
  • pszichoszomatikus betegségek gyógyítása.

Két egyszerű EFT tipp:

 

Örömérzés „bevésése”

  • Amikor öröm ér, kopogtasd finoman a homlok közepén a 3. szemet a középső ujjal!

Ez testi szinten is rögzíti az érzést.

  • Nehéz helyzetben ugyanez a gyakorlat segít kioltani, és jó érzésekkel helyettesíteni a rosszakat.

Félelem csökkentése:

  • Ütögesd mindkét kézháton a 4. és 5. kézközépcsont közötti árok területét a másik kezed összezárt ujjaival, amíg a félelemérzés csökkenni nem kezd, vagy el nem múlik! Lélegezz közben jó mélyen!

És ha nem működik?

A sokféle módszer valóban sokféle módon tud segíteni problémáinkon, de százszázalékosan garantálható siker nem létezik. Ezt van, aki személyes kudarcként vagy a terapeuta alkalmatlanságaként éli meg, holott nem erről van szó. Egyes gyógyítók ilyenkor azzal takaróznak, hogy Isten nem engedte, vagy a kliens karmája az ok – nagyszerű módszer önmaguk felmentésére. Hit, vágy, elvárás – így tanítják például az Agykontrollban a siker feltételeit, és ez többnyire így is van. A probléma csak ott kezdődik, hogy a háromból legalább kettő érzelmi természetű, így akarati úton nem megváltoztatható. Nem lehet „akarni” a vágyat, vagy eldönteni, miben fogunk hinni és miben nem. És itt is megáll a tudomány. Pedig vannak – laikusok körében kevésbé ismert – technikák a belső ellenkezés lebontására, meggyőződések megváltoztatására, szintén módosult tudatállapotban, érzékszervi és érzelmi szintek bevonásával. Ilyen lehetőségeket kínál például az NLP, és egész sor módszere van az EFT-nek is az eredményesség útjában álló belső gátak felderítésére és lebontására. Minél jobban ismerjük a lélek rejtett áramköreit és kapcsolóit, annál közelebb kerülhetünk egy teljesebb, egészségesebb emberi léthez.

Kövesi Péter
www.ezotanito.com

‹ Vissza

Legfrissebb kiadványaim

Szent László táltosa

A történet Szent László királyról és a táltosságról szól, az előző két könyvből ismert hajdanvolt táltos, Bacsa elbeszélésében - természetesen ehhez illő stílusban. A könyvet a debreceni Unicornis Alapítvány adja ki,...

Részletek »

Vaskorona

Új regényem, „A vaskorona” (Tarandus kiadó) kapható a nagyobb könyvesboltokban (pl. Libri, Alexandra) és, egyes magyarság-könyvesboltoknál. A kiadó honlapján keresztül () olcsóbban hozzájuthatsz! Megrendelés Nézd meg, miről szól a könyv: Kövesi Péter: A Vaskorona (tartalmi...

Részletek »

Megnézem az összes kiadványt »

Friss hírek

Elkészült új regényem, a “Szent László táltosa”

2015 november 28. szombat - 12:52

Örömmel tájékozatom régi és új olvasóimat, hogy elkészült új regényem, a "Szent László táltosa", amely bizonyára örömöt fog szerezni "A Pilis-összeesküvés" és a "Vaskorona" kedvelőinek, hiszen azok történéseinek korai előzménye....

Elolvasom »

Mi is az igazi “kapcsolatteremtő gyógyítás”?

2015 november 25. szerda - 15:21

A reiki az igazi „kapcsolatteremtő gyógyítás”! Mi emberek, már csak olyanok vagyunk, hogy újra és újra felfedezzük a spanyolviaszt.  Az emberiség évezredek óta tudja, hogy a spirituális, holisztikus gyógyítás lényege az...

Elolvasom »

Megnézem a többi hírt is »

Küldd el barátaidnak email-ben Email küldése
X